Magia ogrodu

Wielu ludzi, którzy mają dom, stara się o to, aby nie zabrakło również ogrodu. Ci, którzy mieszkają w blokowiskach pragną, aby na małym skwerku ziemi przed oknem zazieleniło się od traw czy kwiatów. Rośliny poprawiają nastrój, dodają sił, a czasem nawet i wyleczą. Dbanie o zdrowie oraz przyszłość nie leży tylko w gestii rodziców, którzy zabezpieczają komórki macierzyste (krewpepowinowa.pl), ale każdego człowiek, który pragnie cieszyć się dobrą kondycją oraz samopoczuciem.

Już Hipokrates podkreślał, że kontakt z naturą może być znakomitym lekarstwem na różne dolegliwości. Współczesna ogrodoterapia korzysta z tej starożytnej mądrości, dając chorym szansę jak najpełniejszego obcowania z przyrodą. Ta metoda leczenia, która od wielu lat wspomaga terapie pacjentów w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie Europy, od kilku miesięcy jest stosowana również w Polsce, a w szczególności w Krakowie.

Z dobrodziejstw ogrodoterapii korzystać można na wiele sposobów. Sposób bierny polega na samym przebywaniu w ogrodzie, parku czy nawet lesie. Liczy się obcowanie z przyrodą. Jednakże chorzy mogą również czerpać korzyści bezpośrednio przez kontakt z roślinami, czyli po prostu pielęgnując je.

Terapia w specjalnie przystosowanych ogrodach jest skierowana przede wszystkim do osób niepełnosprawnych. Pozostając w kontakcie z przyroda, staja się oni jednocześnie pełnoprawnymi opiekunami ogrodu. Praca na lonie natury znacznie poprawia im samopoczucie, przyspieszając procesy leczenia czy rehabilitacje. Jednakże z dobroczynnego wpływu roślin skorzystać może każdy. Nie trzeba zbyt wiele przestrzeni ani ziemi, aby moc cieszyć się pięknem natury.

Upiększając swoje parapety okienne czy ogród zimowy o kilka dodatkowych doniczek z kwiatami wniesie dużo dobrego w nasze życie. Do tego szczypta wiedzy na temat roślin i na pewno będziemy żyli o ułamek sekundy dłużej. A należy pamiętać, iż każda roślina ma odmienne właściwości. Sadźmy je i czerpmy pełną piersią z tego, co emitują.