Przewóz zwłok z zagranicy

Śmierć bliskiej osoby to prawdziwy cios i ciężkie chwile dla całej rodziny. Musi ona poradzić sobie z cierpieniem oraz poczuciem straty, a dodatkowo zorganizować pochówek. W przypadku gdy śmierć nastąpiła poza granicami kraju wymagane jest dopełnienie dodatkowych formalności.
Przede wszystkim potrzebne jest zezwolenie na przewóz zwłok z zagranicy. Wniosek w tej sprawie należy złożyć u właściwego starosty lub prezydenta miasta.

Pozwolenie jest wydawane bezpłatnie, w terminie do trzech dni, od daty złożenia wniosku. Następnie decyzję należy przesłać do właściwego urzędu konsularnego, mieszczącego się na terenie państwa, z którego zwłoki mają zostać sprowadzone. Wydanie pozwolenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty konsularnej, w wysokości około pięćdziesięciu euro.
Jeżeli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych lub gdy policja albo prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające okoliczności śmierci, to do sprowadzenia ciała jest wymagana zgoda prokuratora. Zazwyczaj jest ona wydawana w terminie od 30 dni do nawet 6 miesięcy od chwili zgonu. W przypadku, gdy śmierć była spowodowana przez chorobę zakaźną, ciało może zostać sprowadzone dopiero po upływie dwóch lat.
Należy pamiętać, że prawo do sprowadzenia ciała mają wyłącznie krewni, a więc małżonek, rodzice, dzieci czy dziadkowie oraz krewni do czwartego stopnia pokrewieństwa. Przy organizacji przewozu zwłok z zagranicy najlepiej skorzystać z pomocy zakładu pogrzebowego, który oferuje taką usługę. Ma on bowiem doświadczenie w organizowaniu transportu, współpracuje z zagranicznymi urzędami czy konsulatem. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie, a my otrzymujemy wsparcie przy załatwianiu niezbędnych formalności.

Zobacz też: Przewóz zwłok z zagranicy | Epitafium Przewozy