Płyty ogniotrwałe.

Materiały i wyroby ogniotrwałe są produkowane na potrzeby przemysłu hutniczego, chemicznego i petrochemicznego, ceramicznego, budowlanego, metali nieżelaznych, odlewniczego, energetycznego, dla cementowni i cegielni oraz spalarni śmieci. Płyty ogniotrwałe lub zaprawa ognioodporna mogą być też wykorzystywane w piekarniach lub cukierniach, a gotowe prefabrykaty szamotowe mają zastosowanie w branży kominkowej.
Wyroby ogniotrwałe są produkowane na bazie andaluzytu, mulitu, boksytu, korundu, elektrokorundu, wermikulitu, perlitu, spinelu oraz węglika krzemu. W zależności od ich przyszłego zastosowania i ekspozycji na wysoką temperaturę, płyty ognioodporne (ceramic.com.pl) różnią się składem, zawartością cementu glinowego, strukturą i odpornością na czynniki agresywne.
Betony konstrukcyjne wykorzystywane np. do budowy pieców charakteryzują się odpornością na temperaturę sięgającą 600 lub 900 stopni. Zaprawa ognioodporna jest również przystosowana do pracy w wysokich temperaturach i służy do łączenia gotowych prefabrykowanych elementów z betonu ogniotrwałego.

Takie elementy powstają zgodnie ze swoim przeznaczeniem w specjalnych formach. Kwasoodporna zaprawa ognioodporna jest wykorzystywana przy budowie kominów, kominków lub grilli. Nie jest ona podatna na działanie kwaśnego środowiska, w tym na działanie tlenków siarki.